ثبت سفارش

پس از اینکه مشاوره انجام دادید و سرویس خواب یا کمد خود را انتخاب کردید، از سفارش شما استعلام موجودی گرفته می شود. در صورت تایید و  واریز مبلغ تعیین شده، سفارش شما به قسمت ساخت کارخانه ی چوب چین ارجاع داده می شود تا آماده سازی آن انجام گیرد.